2.Sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantısı Tutanakları

2.Sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantısı belgesine bu sayfadan ulaşabilirsiniz. yazının sonunda word belgesi ek olarak verilmiştir.

………………………………….. İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı I.Dönem I.Veli toplantısını aşağıdaki gündemle, 19.09.2015 salı günü, saat 12.00’de 2/C sınıfında veli toplantısı yapmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.

2 A Sınıf Öğretmeni

………………….

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış konuşması, yoklama,
 2. Gündem maddelerinin okunması, yaz tatilinin ve geçen yılın değerlendirilmesi,
 3. Okul-Öğretmen-Veli işbirliği,
 4. Sınıf temsilcisinin seçimi, Telefon bilgilerini güncelleme
 5. Öğrencilerle ilgili kişisel bilgilerin velilerden alınması,
 6. sınıflar ders çizelgesi,
 7. Alınacak araç ve gereçlerle ilgili açıklamaların yapılması,
 8. Devamsızlık ve okula geliş gidiş saatleri,
 9. 4+4+4 sistemi hakkında bilgilendirme,
 10. Müfredat programında yer alan proje ve performans görevleri hakkında bilgilendirme,
 11. Yıl içerisinde yapılacak sosyal faaliyetler
 12. Öğrencilerin temizliği, beslenme konularında açıklamalarda bulunulması,
 13. Okuma ve yazma çalışmalarının üzerinde durulması,
 14. Derslere hazırlıklı gelmenin, ders araç ve gereçlerinin eksiksiz getirmenin önemi,
 15. Öğrencilerde derslerle ilgili belirlenen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili açıklamalar,
 16. Öğrenciye verilen çalışmalarla ilgili velilere düşen görevler, velilerin evde yapması gerekenler
 17. Süreli yayın aboneliği
 18. Dilek ve temenniler ve kapanış.

OLUR

18/09/2015

…………………….

Okul Müdürü

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

 1. Açılış konuşması, yoklama: 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı sene başı veli toplantısı Sınıf Öğretmeni …………………………..’ın açılış konuşması ile başladı. Toplantıya katılan velileri belirlemek üzere “Toplantı İmza Sirküsü” verilerek velilerin ad, soyadlarını yazıp imzalamaları istendi.
 2. Gündem maddelerinin okunması, yaz tatilinin ve geçen yılın değerlendirilmesi: Öğretmen ………………………….. gündem maddelerini okudu. Bu gündem maddelerine ilave etmek isteyenlerin olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldü.

Yaz tatilinin değerlendirilmesi genel olarak yapılmış, bazı öğrenci velileri çocuklarının özellikle kitap okuma konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir. Önlem olarak sınıfa yeni ve ilgi çekici kitaplar temin edilmesi ve kitap okuma süreçlerinin sıkı takip edilmesi kararlaştırılmıştır. Geçen yılın kısa bir değerlendirilmesi yapılmış olup istenilen düzeyde ders yılı bitirilmesine rağmen tatilde seviyenin altına düşmüş öğrencilerin olduğu görülmüştür. Evde ve okulda bu eksiklikleri giderici çalışmalara ağırlık verilmesi öğretmence istenmiştir.

 1. Okul-Öğretmen-Veli işbirliği: Eğitim öğretimin en önemli köşe taşlarından birisi olan Okul-Öğretmen-Veli işbirliğinin önemi üzerinde duruldu, Öğrencilerin okul başarısına katkı sağlayacak her türlü veli girişiminin destekleneceği belirtildi. Başarının bu üçayağın sıkı bir şekilde çalıştırılması ile yakalanabileceği dile getirildi.
 2. Sınıf temsilcisinin seçilmesi: Sınıfla ilgili konularda öğretmen-veli diyalogunun daha iyi sağlanması için öğrenci velisi Nermin Kaymak sınıf temsilcisi seçildi. Öğrenci velilerinin anne ve babalarının telefonları alınarak her gün ödevlerin mesaj ile velilere iletileceği bildirildi.
 3. Öğrencilerle ilgili kişisel bilgilerin velilerden alınması: Yeni gelen öğrencileri daha yakından tanımak için öğrenci bilgi formları verildi ve dolduruldu. Öğrencilerin ve velilerin ikamet adresi, ev ve cep telefonları alındı. Özel durumları olan öğrencilerin bu durumlarını öğretmene bildirmeleri istendi.
 4. Ders çizelgesi:

Türkçe  10

Matematik  5

Hayat Bilgisi  4

Yabancı Dil 2

Görsel Sanatlar 1

Müzik 1

Oyun ve Fizikî Etkinlikler 5

Serbest Etkinlik 2

Toplam 30 saat

Yukarıda belirtilen ders saatleri ile ders programının düzenlendiği belirtildi. Ders içerikleri hakkında kısaca bilgi verildi. Bu yıl ilk defa 2. sınıflarda İngilizce dersi olduğu belirtildi. İngilizce öğretmeni tanıtıldı.

 1. Alınacak araç ve gereçlerle ilgili açıklamaların yapılması: Ders kitaplarının devlet tarafından ücretsiz dağıtıldığı belirtildi. Ancak veliler isterlerse kendileri çocuklarına her türlü kaynak kitap alabilecekleri ve bu durumun okulu ve öğretmeni bağlamadığı belirtildi. Ders ve çalışma kitabının aynı kitapta olduğu 1. ve 2. kitap olarak iki kitaptan oluştuğu, 2. kitabın ikinci dönem kullanılacağı için evde bırakılacağı anlatılmıştır. Sözlük kullanımına geçileceği, sözlüklerin TDK ‘nun olması özellikle öğretmen tarafından belirtildi. Kırtasiye malzemeleri ile ders araç gereçlerinin listesi belirlenerek
 2. Devamsızlık, Okula geliş gidiş saatleri, öğrenciyi okuldan alacak velilerin belirlenmesi: Devamsızlık yapmanın öğrencinin başarısını olumsuz etkilediği belirtilerek mecbur kalmadıkça okula devamlarının sağlanmasının ve bilgilendirilme yapılması gerektiğinin önemine değinildi. Öğrencilerimizin zamanında derslere gelmemesi, yani geç gelmeleri hem derslerimizin bölünmesine hem de öğrencilerimizin motivasyonunun bozulmasına neden olan bir durumdur. Aynı zamanda okula çok erken gelmenin de çocukları yorduğunu ve olumsuz etkilediğini söyledi. Saat 08.30 gibi okulda olmaları gerektiği belirtildi.14.30 ise dersin sona erdiği belirtildi.
 3. 4+4+4 sistemi hakkında bilgilendirme: Yeni sistem hakkında veliler bilgilendirildi
 4. Proje ve performans görevleri: Yönetmelik gereği öğrencilerin her dönem her dersten performans görevi ve yıl boyunca istedikleri en az bir dersten proje görevi almaları gerektiği anlatıldı. Bu görevlerde amacın öğrencilerin ortaya bir ürün koymaları, yaptıkları çalışmalarla öğrendiklerinin pekiştirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Bu çalışmaları yaparken velilerin öğrencilere yardımcı, yol gösterici ve rehber olmaları gerektiği ancak asla ödevi yapan kişi olmaması gerektiği belirtilerek her öğrencinin çalışmayı mutlaka kendisinin yapması gerektiğinin önemi vurgulandı.
 5. Yıl içerisinde yapılacak sosyal faaliyetler: Yıl içerisinde yapılacak sosyal faaliyetler hakkında bilgi verildi. Bayramlar, belirli gün ve haftalarda öğrencilere görevler verileceği belirtildi.
 6. Öğrencilerin temizliği, beslenme listesi üzerinde açıklamalarda bulunulması: Temizlik konusuna gereken hassasiyetin gösterilmesi istendi, tırnakların haftada bir kez kesilmesi, haftada iki kez banyo yapılması, elbiselerin temiz olması ve eski olan kıyafetlerin yenilenmesi ve ütülü olması, kız öğrencilerin saçlarının düzenli kontrol edilmesi ve günlük taranıp bağlanması gerektiği erkeklerin saçlarının kısa tutulması vurgulanmıştır. Temizlik ve düzen konusunun çocukların kendine olan güvenini etkilediği belirtilmiştir.

   Okula gelmeden önce kesinlikle kahvaltı yapılması gerektiği, öğleyin ise öğrencilerin yemek yemeden okula gönderilmemesi ve okula geliş gidiş zamanlarına da dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Bu yaş grubunda çocuklarında boyuna büyümenin yavaş, enine büyümenin daha hızlı olduğu bunun için beslenme alışkanlığında özenli olunması gerektiği belirtildi.

Çocuklara ilgi gösterilmesi, boş zamanlarına dikkat edilmesi, sık sık durumlarını sormak için okula gelmeleri, ödevleriyle yakından ilgilenmeleri gerektiği belirtildi. Boş zamanlarında kitap okumalarının çok önemli olduğu vurgulandı.

 1. Okuma ve yazma çalışmalarının üzerinde durulması: Her ne kadar ikinci sınıfa geçilmişse de okuma yazma çalışmalarının süreklilik arz ettiği ve her zaman okuma yazma çalışmalarına yer verilmesi gerektiği belirtildi. Özellikle okuma hızı düşük öğrencilere ve yazarken bazı yanlışlar yapan öğrencilere bu çalışmaların daha fazla yapılması gerektiği belirtildi.
 2. Derslere hazırlıklı gelmenin, ders araç ve gereçlerinin eksiksiz getirmenin önemi: Planlı çalışmanın başarının anahtarı olduğu belirtildi ve hazırlanacak bireysel planların aileler tarafından önemle kontrol edilmesi istendi. Haftalık ders programı velilere dağıtılarak buna göre araç gereç getirmeleri ve plan yapmaları istenmiştir. Yeni değişen ders saatleri hakkında velilere rehberlik yapıldı. Derslere hazırlıklı gelmenin öğrencileri daha başarılı kılacağı vurgulandı. Ders programına uygun araç gereçlerin mutlaka getirilmesi istendi.
 3. Öğrencilerde derslerle ilgili belirlenen eksikliklerin giderilmesi ile ilgili açıklamalar: ………………………….. öğrencilerimizin derslerde bazen kitap, defter veya diğer ders araçlarını unuttukları gözlemlenmiştir. Bu durumda ders işlerken sıkıntı yaşanmaktadır. Siz veliler olarak çantalar hazırlanırken ilk günlerde mutlaka kontrol etmelisiniz ve bu alışkanlığı kazandırmalısınız dedi.
 4. Öğrenciye verilen çalışmalarla ilgili velilere düşen görevler: Öğrencilerin eve geldiklerinde okulda öğrenilen konuların tekrar edilmesi, verilen ödevlerin yapılması, sonraki gün işlenecek konuya da hazırlıklı gelmeleri gerektiğinin başarıya olumlu etki edeceği vurgulandı. Burada velilere düşen görevin öğrencilerin bu çalışmaları yapıp yapmadığının kontrol edilmesi ve yapmalarının sağlanması olduğu belirtildi. Televizyon, oyun ve bilgisayarın kontrollü olması, çünkü bu faaliyetlerin aşırıya kaçması durumunda derslerini aksattığı, çocuğun şiddete başvurabileceği anlatıldı. İnternet kullanımı sınırlı tutulmalı gerekirse araştırmalar çocukla yapılmalıdır. Yaşına uygun sitelere girmeleri istenmelidir.
  Okul harçlığı verilmesinin sahiplenme duygusunu geliştirdiği, çocuğun özgüveninin kuvvetlendirdiği, harçlık ile çocukların sorumluluk duygusu kazandığı, anne ve babasını kendisine güvendiğini hissetmesine neden olduğu, harçlık ile çocuk elindekilerin kıymetini bildiği, zamanla harcamalarını dengeleyebildiği, çocuğun zamanla tasarrufu öğrendiği anlatıldı. Ayrıca  fazla harçlık verilmemesini verilirse bazı öğrenciler üzerinde olumsuz etki yapacağını açıkladı. Kitap okumanın zihni geliştirdiği, yorum gücünü arttırdığı, konuşmayı akıcı hale getirdiği, hayal gücünü zenginleştirdiği anlatıldı. Hem yazıların hem de resimlerin olduğu, maceraya yönelik kitapların alınmasının  faydalı olduğu anlatıldı. Kitabı alırken çocuğumuzla birlikte kırtasiyeye gidip ve kendisinin beğendiği kitabı aldığımızda çocuğun kitabı daha istekli okuduğunu, çocuğumuza  kitap okuma alışkanlığını kazandırmak için sınıf kitaplığından alacağı kitabın yani sıra ayda en az bir kitap  alınması tavsiye edildi. Kitap okumada çocuğumuza bizim de örnek olmamız gerektiği onlarla birlikte kitap okumamızın çok etkili olacağı söylendi. Çocuğun tanınmaya çalışılması, onlara fırsat sağlanması, yol gösterilmesi takdir ve teşvik edilmesi ve yaptığı davranışın ödüllendirilmesinin çocuğa özgüven sağladığı ifade edildi. Bunun çocuğun ileriki yıllarda kendini ifade etme ve atılımcı bir kişiliğe kavuşmasında önemli olduğu söylendi. Çocukların başarılarını artırabilmesi için evde sakin, güvenli bir ortam oluşturma, rahat ve düzenli ders çalışabileceği bir yer ayarlama zaman zaman hissettirmeden kontrol, dersleriyle ve gününün nasıl geçtiği ileilgili konuşma zemini hazırlama, çalışmalarını ve ödevlerini izleme, fazla eleştirmeme, ayrıntıyla uğraşmama, çatışma ortamlarına sebep olmama, destek olma  yollarını birlikte arama gibi önlemler alınabileceği anlatıldı. Bu yaş grubunun yoğun dikkat gerektiren konularda 20-25 dakika  çalışabildiği anlatıldı.
 5. Süreli yayın aboneliği: Öğrencilerin seviyesine uygun dergi aboneliği yapılarak her öğrencinin ayda en az 1 süreli yayın okuması için abone olunmasına karar verildi.
 6. Gündem maddelerine ilişkin velilerin istek ve önerileri: Öğretmen ………………………….. velilerin eklemek istediklerinin olup olmadığını sordu. Velilerden veli görüşme saatlerinin belirlenmesi istendi. Halk oyunları ve satranç kurslarının açılması istendi. 1. Teneffüste yapılan beslenmede öğrencilerin takip edilmesi istendi. Televizyonun zararlarının öğrencilere anlatılması istendi. Sınıfta hızlı okuma yarışmalarının düzenlenmesi istendi. Günlük 1 saat okuma yapılması istendi. Serbest etkinliklerde 1 saat satranç öğretilmesi istendi.
 7. Dilek ve temenniler ve kapanış: 2015-2016 eğitim öğretim yılının çocuklarımız için mutlu ve başarılı geçmesi temennileriyle toplantı sona erdirildi.

2.Sınıf 1.Dönem 1.Veli Toplantısı İndir

Bunları da sevebilirsiniz

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir