Tagged: nasıl

0

Bireysel Başvuru Formu Nasıl Doldurulur

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU KILAVUZU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59 ilâ 84. maddeleri hükümlerine göre hazırlanmıştır. 2 ANAYASA MAHKEMESİNE BİREYSEL BAŞVURU FORMU KILAVUZU BİRİNCİ KISIM GENEL AÇIKLAMALAR Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapmaya karar...

0

Koruyucu Aile Hizmeti nasıl başvurulur

Koruyucu Aile hizmeti, başvuru ve istenilen belgeler KORUYUCU AİLE Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Türkiye’nin en köklü Kurumlarından birisi olarak; ekonomik, sosyal ve psikolojik yönlerden desteğe, korunma ve bakıma gereksinimi olan başta çocuklarımız...