Category: Dilekçe Örnekleri

0

Belediyeden Ruhsat İçin Ek Süre İsteme Dilekçe

………………………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI Sağlık İşleri Müdürlüğü ………………………………………………………………………………………………………………………………..’de çalıştırmakta olduğum işyerindeki noksanlarımı giderebilmem için tarafıma …………. gün süre verilmesi arz ederim…./…./2011 TC: AD SOYAD Belediyeden Ruhsat Almak İçin Ek Süre İsteme Dilekçe indir

0

Belediyeden Yol Ücreti İsteme Dilekçe

………………………….. BELEDİYESİ ZABITA DAİRE BAŞKANLIĞI ZABITA DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE Ankara’ya …………………………………………………………………. için geldim, Memlekete dönme imkanım kalmadığından memleketim olan …………………. Göderilmem hususunu emir ve müsadelerineze arzederim. …/…/2011 TELEFON: AD SOYAD ADRES: İMZA Belediyeden...

0

Belediyeden İskan Almak için dilekçe

……………………………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ’NE ……………………..Mahallesi …………..……Pafta………..…….Ada……..…..Parsel sayılı yerde bulunan binamıza iskan almak istiyoruz. İstenen belgeler yazımız ekinde olup, gereğinin yapılmasını arz ederim. Mal Sahibi İsim-Tarih-İmza Mesul Mimar veya Mühendis Adı ve...

0

Belediyeden Bilgi Edinme için dilekeçe

………………………. BELEDİYESİ’NE Tarih : …../…../…… Konu : Bilgi Edinme Talebi 1- ………… Belediyesi’nin ……………….. Fesitvali için Sanatçılara ne kadar ücret ödenmiştir? 2- Sanatçıların hangi kritere göre seçilmektedir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerince...

0

Belediyeden Adres Öğrenmek için dilekçe

…………………………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne …………………….İlçesi, …………………………..Mah. ……..……. pafta, …..……. ada, ………..parsel sayılı taşınmazın adresinin ilgili makama verilmek üzere tarafıma verilmesini arz ederim. Adı-Soyadı ADRES: Belediyeden Adres Öğrenmek İçin Dilekçe indir

0

Belediyeden Ceza Uzlaşma İçin Dilekçe

UZLAŞMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Uzlaşma İsteyen : Karşı Taraf : Ceza İhbarnamesini Tarih ve Nosu : Ceza’nın Nev’i, Yılı, Miktarı : Sicil No : Tebliğ Tarihi : Konusu : TARİH AD / SOYAD veyaÜNVAN  Belediye...

0

Ruhsat Almak İçin Belediyeden İzin Dilekçe

……………………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE ………………………….. ili, ………………….. ilçesi…………………………………… mahallesi, ………………sokak / cadde, …………..Pafta,………. ada,………….Parsel sayılı yerde bulunan evimin………………. (örneğin: 1- kanalında oluşan arızanın giderilmesi , 2-dogalgaz bağlatmak,3- su bağlantındaki arızanın giderilmesi, 4-...

0

Belediyeden İzin için dilekçe

……………………. BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ’NE ………………………………………………. İlçesi ……………………………. Mahallesi …………………………………………………. sokak …………………… pafta …………………. ada ………………. parsel sayılı yere ait ağaç değişimi / Budama / formlama yapılmasını bilgilerinize arz ederim. EK     – Tapu...

0

Kredi Kartını İptal Ettirmek için dilekçe

…………………………………. BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE Bankanıza ait ………. ……….. ………. …………. no’ lu kredi kartı kullanıcısıyım. Kredi kartı kullanmak istemediğimden dolayı Bankanız tarafından bana verilmiş olan kredi kartımın iptal edilmesini istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim....

0

Kredi Kartı Temerrüt Faizi İtiraz Dilekçe

…………… BANKASI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE Bankanıza ait ……………………………… nolu kredi kartı hamiliyim. Ödemelerimin gecikmesi nedeniyle temerrüt faizi uygulanan borcumun; 4822 sayılı Yasa’nın geçici birinci maddesi gereği anapara borcuma yıllık %50 gecikme faizi uygulanmak suretiyle yeniden...